SİGORTA PARTNERKişisel Veri Sahibinin Haklarını
Kullanması İçin Başvuru

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu-KVKK Çerçevesinde Veri Sahibi’nin Haklarını Kullanması için Başvuru

10 Mart 2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” doğrultusunda Şirketimize yapacağınız başvurularını için aşağıdaki Başvuru Formu’nu açık ve eksiksiz şekilde Türkçe doldurup;

• “e-imzalı” olarak :

Başvuru yapacağınız Şirketimizin Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresine [email protected]

VEYA

• “ıslak imzalı” olarak :

SigortaPartner Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş.
Uyum ve Kişisel Veri Koruma Departmanı
Altay Mahallesi Orhan Bey Caddesi Ata Yıldız Plaza 1/89 Etimesgut Ankara TÜRKİYE

posta adresine iletiniz.

Veri Sorumlusu (Şirketimiz) olarak talebiniz, talebin niteliğine göre, en kısa sürede ve en geç 30 (Otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracağız. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenmiş tarifedeki ücret Siz (“ilgili kişi”)’den alınabilir.

Veri Sorumlusu olarak yaptığınız talebi kabul edebilir veya gerekçesini açıklayarak reddedebilir ve cevabımızı Size (“ilgili kişi”) yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirebiliriz. Başvurunuzda yer alan talebinizin kabul edilmesi hâlinde Veri Sorumlusu olarak gereğini yerine getireceğiz. Başvurunuzun, Veri Sorumlusu olarak Şirketimizin bir hatasından kaynaklanması durumunda başvurunuz için bir ücret alındıysa Size (“ilgili kişi”) iade edilecektir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde bazı Tanımlar

İlgili Kişi:
Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi.

Kişisel Veri:
Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi.

Özel Nitelikli Kişisel Veri:
Kişinin; ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri.

Kişisel Verilerin İşlenmesi:
Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi.

Background
SİGORTA PARTNER AŞİletişim

Altay Mahallesi Orhan Bey Caddesi Ata Yıldız Plaza, D:1/89, 06820 Etimesgut/Ankara

KVKKBilgilendirme & Müşteri Formları
BİZİ TAKİP EDİN!Sosyal Medya
SİGORTA PARTNER AŞİletişim
KVKKBilgilendirme & Müşteri Formları
BİZİ TAKİP EDİNSosyal Medya

2021 Sigorta Partner AŞ. Tüm Hakları Saklıdır.

2021 Sigorta Partner AŞ. Tüm Hakları Saklıdır.